Menu

ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับ บริษัท พี. เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด
สนใจสมัครงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

  - ดูแลรักษาทำความสะอาดและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - แจ้งให้หัวหน้างานทราบถึงประเด็นหรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่

คุณสมบัติพื้นฐาน

  -  สัญชาติไทย หรือต่างด้าวที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมายไทย

  -  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

  -  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไปได้

  -  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

  -  มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการ พิจารณาเป็นพิเศษ


  สนใจติดต่อ   063-197-5001 

  อีเมลล์            psrecruit@psgeneration.com 

ส่งประวัติมาที่