Menu
บริการ & งานของเรา        บริการจัดหาแรงงาน
บริการจัดหาแรงงาน
.

บุคลากรจัดว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทฯจึงสร้างระบบการบริการในการจัดจ้างแรงงาน ที่พร้อมจะปฎิบัติงานตามที่ทางลูกค้าต้องการเป็นรายครั้งหรือรายปี โดยการคัดสรรพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีหัวใจของการบริการ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ และการบริหารจัดการด้านบุคลากร อาทิเช่นพนักงานเดินเอกสาร , พนักงานเสริฟ์จัดเลี้ยง , พนักงานเก็บจานล้างจาน , พนักงานในลายผลิตภายในโรงงาน , พนักงานธุรการ เป็นต้น