Menu
บริการ & งานของเรา        บริการเป็นครั้งคราว
บริการเป็นครั้งคราว ( One Time Job) เข้าประเมินราคาโดยไม่คิดค่าบริการ

การเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของพื้นที่ ให้ทันกับกำหนดเวลาในการใช้พื้นที่ มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงเตรียมความพร้อมของทีมงานที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญกว่า 100 อัตรา ในแต่ละรูปแบบของการบริการไว้ค่อยให้การบริการกับลูกค้า อาทิเช่น การทำความสะอาดพรม, โซฟา, ผ้าม่าน, กระจกภายนอกภายในอาคาร, โครงหลังคาที่สูง, ขัดล้างทำความสะอาดและเคลือบเงาพื้น

เป็นการทำความสะอาดเป็นครั้งๆ โดยจัดทีมงานเฉพาะด้านเข้าดูแลทำความสะอาด อย่างมืออาชีพ


บริการปรับสภาพพื้น เพิ่มความเงางาม หินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ (Floor Reconditioned) การดูแลสภาพพื้นผิวของพื้นในทุกประเภท มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ตลอดจนการฟื้นฟูความเงางาม ในแต่ละขั้นตอนจะต้องคัดสรรผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญที่พิจารณาถึงกระบวนการ ในช่วงเวลาและวิธีการต่อไป ตามสภาพการใช้งานและสภาพของพื้นผิวอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะอาด เงางามแลดูสวยงาม ยืดอายุการใช้งานของพื้นหินได้อีกทางหนึ่งด้วย


บริษัทคำนึงถึงการบริการที่ทันสมัย เพื่อให้บริการแก่ท่านด้วยความรวดเร็ว พร้อมผลงานคุณภาพโดยนำเครื่องซักพรม ซึ่งสามารถให้บริการซักเก้าอี้โซฟาในเครื่องเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงรักษา พรม เก้าอี้ โซฟา ของ Carpet Shampoo พร้อมฉีดผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นและฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไม่เกิดแบคทีเรียและไรฝุ่น


งานบริการเช็คทำความสะอาดกระจกและผนังภายนอกอาคารสูง เป็นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน การเสี่ยงภัย และมาตรฐานการจัดการสูง ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้รวมถึงหลักประกันการทำงานต่อตัวพนักงานและต่อลูกค้ารวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในบริเวณสภาพแวดล้อมการสัญจรในขณะทีมงานปฏิบัติการอยู่ เราจึงบริหารความพร้อมในการทำงานดังนี้
1. จัดให้มีการอบรมการทำงานในที่สูง พร้อม การเรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์พิเศษ
2. คัดสรรอุปกรณ์ครบชุดสำหรับการทำงานที่สูงโดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีเครื่องหมาย CE MARK เท่านั้น
3. ตรวจสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ. จุดงานเพื่อ ให้มั่นใจว่าการทำงานจะไม่มีอุปสรรค
4. จัดทำการประกันภัยให้กับพนักงานทุกคน
5. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างในการให้บริการพร้อมกำหนดจุดงาน และวางเครื่องหมายแสดงการทำงานที่สูง ให้กับผู้สัญจร